q Yrityksen strategia - Conmentor Business Coaching

Yrityksen strategian johtaminen

Yrityksen johtaminen uudelle elinkaarelle ja organisaation nykyisen toiminnan parantaminen samanaikaisesti on haastava tehtävä.

Vaikuttavuus on kaikki kaikessa

Jokaisella organisaatiolla on paras mahdollinen itsensä, jota kohti sen tulisi kulkea. Johdon konsulttina tunnen keinot realistisen potentiaalin löytämiseksi.

Strategian lisäksi:

  • Tarvitaan oikeat ihmiset toteuttamaan se.
  • Organisaation kulttuuri on viritettävä vastaamaan strategian toteutusta.
  • Organisaation kyvykkyydet ja ihmisten osaamiset on vastattava strategian vaateisiin.
  • Hankkeita ja projekteja ei saa olla liikaa ja niiden vauhdin on oltava riittävä.
  • Ihmisten energiasta ja hyvinvoinnista tulee huolehtia.

Yrityksen johtaminen uudelle elinkaarelle ja organisaation nykyisen toiminnan parantaminen samanaikaisesti on haastava tehtävä jokaiselle johtoryhmälle. Tulevaisuuden rakentaminen, oman aseman arviointi ja keinojen rakentaminen ovat vaativaa työtä. Strategiat vaativat koko organisaatio voimavarojen hyödyntämistä ja suuntaamista samaan maaliin.

Yritystoiminta on kuin elämä itse, siinä on hyvät ja huonot päivänsä ja kaikkeen pitää osata sopeutua. Organisaatioiden on varauduttava riskeihin ja muutoksiin, joista työn tekemisen kannalta tärkein näkemys on usein niillä, jotka ovat lähinnä asiakasta.

Strategiaa ei tehdä vain sisäisiin tarpeisiin, vaan se tehdään toimialalla voittamiseksi. Strategia ei yksin riitä. Menestyksen resepti sisältää paljon muutakin.
”On mahtava nähdä se tyytyväisyys, joka huokuu johtoryhmän jäsenten kasvoilta ja kuulla niitä sanoituksia miten he pääsevät paremmin eteenpäin.”

Oikeat asiat oikeassa järjestyksessä oikeaan aikaan ja oikealla systematiikalla.

Olen erikoistunut strategian ja organisaation kehittämiseen voimakkaissa muutostilanteissa. Toisaalta osa yrityksen sektoreista saattaa esimerkiksi alisuoriutua, jolloin niiden johtamista, prosesseja ja työmetodeja tehostaa. Tällöin konsultointityö voi kohdistua myös valikoituihin organisaation osiin kuten myyntiin, tuotantoon, HR:n tai talouteen jne. 

Osaava konsultti voi auttaa yritystä tai yhteisöä tekemään oikeita päätöksiä oikeissa tilanteissa, parantaen näin ollen esimerkiksi yrityksen johtamista tehostaen sen sisäistä toimintaa parempaan suuntaan.

Strategia ilman suunnitelmallista käytäntöönvientiä luo 95 % esteen yhtiön tavoitteiden saavuttamiselle.
70% avainhenkilöiden potkuista johtuu heikoista tuloksista strategian toteuttamisessa.

Organisaation muutoksen asiantuntija
Kokenut konsultti on muutoksen asiantuntija, joka oivalluttaa uusia näkökulmia ja auttaa siten johtoryhmää tekemään oikeita ratkaisuja haastavissa tilanteissa.

Mitä asiakkaani kertovat

Tervetuloa takaisin

Kirjaudu tilillesi