Toimitusjohtaja luo lisäarvoa

Miten toimitusjohtaja hyötyy coachingista?

Saavuta enemmän
ymmärtämällä itsesi vaikutus
johtamisesi tuloksellisuuteen.

”Coach, joka tietää ongelman ratkaisun ja jättää sen kertomatta on täysin arvoton.”

– Markku Hiljanen, CEO

Sen vuoksi toimitusjohtajat etsivät paitsi näkemyksellistä coachia myös kokenutta sparraajaa joka osaa ja uskaltaa tarvittaessa valmentaa tai konsultoida.

Haasteiden keskellä toimitusjohtajat ovat usein alipalveltuja, yksinäisiä ja vailla mahdollisuutta keskustella isoistakin asioista organisaationsa sisällä.
Keskeiset kohteet, joihin coachina tuon apua:

1

Toimitusjohtaja itse:

Missä aikani on arvokkainta? Johtamisen johtaminen, roolini toimitusjohtajana, persoonani vaikutus päätöksentekooni ja toimintaani, jaksaminen ja muu oman roolin monipuolinen hallinta.

2

Johtoryhmä:

Miten johdamme muutosta? Vahvat persoonat, alisuoriutuminen, sitoutumisen vahvistaminen, käytännöt, tehtävät ja vastuut ja rakentava vuorovaikutus.

3

Organisaatio:

Miten kasvamme ja teemme tulosta? Toimivat rakenteet, avainhenkilöt ja hr, luottamuksen kulttuuri ja yhteisöllisyys.

4

Hallitustyöskentely:

Miten herkkiä asioita kannattaa käsitellä? Mitä tehdä, kun vastapaine puuttuu? Ideointi ja pallotteluseinä liiketoiminnan tilannekuvasta ja johtamisesta jää vajaaksi.

Muista:

  • Toimitusjohtajana tuot haasteesi – muuta et tarvitse etukäteen.
  • Ideoiden ja konkreettisten asioiden välitön soveltaminen käytäntöön.
  • Saat hallinnan tunteen sekä itsesi että tehtäviesi osalta.
  • Muutoksen johtamisessa pääset nopeammin eteenpäin.

Mikä on kaikkein parasta?

Tyytyväiset kasvot ja kommentit kun toimitusjohtaja saa uusia oivalluksia, ideoita, näkökulmia, pysähtyy tutkimaan omaa johtamistaan, keskittyy oleelliseen kaiken kiireen keskellä.

Tilanteestasi riippuen olen coach, valmentaja tai johdon konsultti, jolloin voimme käydä läpi mitä tahansa haasteitasi.

Mitä asiakkaani kertovat

Tervetuloa takaisin

Kirjaudu tilillesi