Ulla Tiikkanen

Production Manager, Labquality Oy

Jari valmensi ja coachasi minua oman vastuualueeni tehtävien ja ihmisten johtamisessa. Yhtenä lähtökohtana toimi saamani 360 palaute, joka käsiteltiin yhdessä tiimini kanssa ja sen pohjalta rakensimme minulle soveltuvaa valmennusta. Pohdimme Jarin kanssa tiimin tavoitteita ja prosesseja, tehtäviä, vastuita, palaverikäytäntöjä ja miten tullaan toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Sain myös pätevää ohjausta erilaisten ihmisten motivoinnissa ja palautteenantamisessa.

Tervetuloa takaisin

Kirjaudu tilillesi