Niina Pautola-Mol

Maakuntajohtaja, KTT, Regional Mayor

Konsultti Jari Rinne toimi johtoryhmämme konsulttina keväällä 2022. Tavoitteena oli vahvistaa kokoonpanoltaan suhteellisen uuden johtoryhmän yhteishenkeä ja kehittää yhteisiä työskentelytapoja. Koulutuksen aikana keskustelimme avoimesti ja rakentavasti johtoryhmän työskentelystä, jäsenten odotuksista sekä johtoryhmän ja organisaation tulevaisuuden kehittämistarpeista. Koulutuksessa yhdisteltiin kiitettävästi eri työskentelymuotoja, suullisia ja kirjallisia haastatteluja, yksilö- ja ryhmätyöskentelyä. JR toimi hyvänä moderaattorina ja keskustelun katalysaattorina jättäen samalla riittävästi tilaa sekä johtoryhmän jäsenten omille ajatuksille ja puheenvuoroille että johtoryhmän yhteiselle työskentelylle. Eri kysymyksiä ja johtoryhmän arjen haasteita käsiteltiin monipuolisesti ja ennakkoluulottomasti. JR valitsemat työskentelytavat loivat luottavaisen työskentelyilmapiirin, minkä ansiosta osallistujat kokivat koulutuksen merkitykselliseksi ja onnistuneeksi.

Tervetuloa takaisin

Kirjaudu tilillesi