q Jarkko Toivonen - Conmentor Business Coaching

Jarkko Toivonen

Aluejohtaja, Savonlinja Oy

Olen kovin tyytyväinen Jarin coachaukseen, joka avarsi paljon ajatteluani, antoi eväitä yhteistyöhön ja toimintatapojen muutokseen. Arjen itsetuntemuksen kasvun lisäksi sain käytännöllisiä malleja haasteellisten konfliktien ratkomiseen, ja hän avusti minua käyttämään johtamisen työvälineitä. Olen hyödyntänyt niitä päivittäisessä yhteistyössä ja päätöksenteossa. Jari auttoi minua nostamaan pintaan asioita, joita käsittelemällä pääsin muuttamaan oman mielen ajatuksia.

Tervetuloa takaisin

Kirjaudu tilillesi