q Hannu Hallila - Conmentor Business Coaching

Hannu Hallila

Global HR Director, HaltonGroup

YLI 50 PÄÄLLIKÖN VALMENNUKSET:

”Jari on valmentanut haltonilaisia päälliköitä, asiantuntijoita ja työnjohtajia kahdeksan päivän mittaisissa esimiesvalmennuksissa. Siinä käsiteltiin esimiehen vastuualueen tavoitteita, niiden mukaista johtamista, vuorovaikutustaitoja ja tiimityöskentelyn onnistumista. Koulutukseen sisältyi yksilö- ja ryhmäcoachauksia. Jari valmensi yli 50 henkeä useiden vuosien aikana ja hänen saamansa palaute oli kiitettävällä tasolla.”

HENKILÖKOHTAISET COACHAUKSET:

”Jari on coachannut tytäryhtiöidemme johtoa ja avainhenkilöitä osana heidän johtamiskoulutuksiaan.”

INDOORSIN STRATEGIAN VALMENNUS:

”Jari fasilitoi ja valmensi Halton Indoorsin strategiaa, johon kuului toimintaympäristön analyysi, markkinat ja asiakkaat, kilpailuprofiili, missio, visio ja strategiat.”

Tervetuloa takaisin

Kirjaudu tilillesi