MASTER BUSINESS COACHING

Master Business Coaching

Master Business Coaching on inspiroivaa ja luovaa kumppanuutta,  joka auttaa ammattilaista hyödyntämään liiketoimintapotentiaalinsa täysipainoisesti. 

Master Business Coaching auttaa asiakasta fokusoimaan ajatteluaan ja toimintaansa, sekä saavuttamaan liiketoiminnan tavoitteita. Sen avulla saadaan aikaan punnittuja päätöksiä, reflektoivaa oppimista ja syvällistä kehitystä.

Master Business Coaching antaa välineitä omissa rooleissa kasvamiseen ja ja intoa tavoitteiden saavuttamiseen. Coaching tähtää valmennettavan yksilön tai organisaation kokonaisvaltaiseen kehitykseen, kasvuun, tasapainoon ja ekologisuuteen parantamalla asiakkaan suorituskykyä ja toimintatapoja.

Master Business Coach auttaa valmennettavaa ihmisenä ja yksilönä kehittymään ja hyödyntämään koko nykyisen ja käyttämättömän potentiaalinsa. Näin valmennettava saavuttaa ja myös ylittää omat tavoitteensa ja auttaa koko organisaatiotaan menestymään.

Business Coaching on hyvin henkilökohtaista, pitkäjänteistä ja systemaattista työtä, joka perustuu läsnäoloon, harjoit­teluun, arviointeihin, seurantaan ja analyysityökaluihin.

Luottamuksellisuus on työskentelymallin suuri vahvuus. Keskusteluissa voidaan käsitellä arkojakin aiheita, joiden merkitys arjessa voi olla suuri.

Business Coaching on tehokasta. Oivallukset voidaan viedä heti käytäntöön. Menetelmä on joustava sekä coachattavan että toimintaympäristön tarpeiden näkökulmasta.

Paras vaikuttavuus syntyy moneen kertaan koetellulla prosessilla.

Tiimien business coach

Tavoitteeni ryhmän business coachingissa on ohjata koko ryhmän voimavarat yksilön kehityksen tukemiseen

Tiimien Business coaching tuo erityisiä hyötyjä, jotka syntyvät vuorovaikutuksesta, kuten kokemusten vaihto, vertaistuki ja yhteistyön kasvu.

Ryhmän business coaching

Ryhmän business coaching soveltuu erityisesti samassa tilanteessa tai saman teeman kanssa painiskelevien kehittämismenetelmäksi. Tyypillisiä ryhmäcoachingin sovellusalueita ovatkin esimerkiksi esihenkilöt, asiantuntijasta esimieheksi -ryhmät tai vaikkapa organisaation eri liike-toiminta-alueiden johtajat.

Mihin tilanteisiin ryhmän
business coaching sopii?

  • Esimerkiksi oman roolin hallinta valmentavana johtajana
  • Muutoksiin, joissa asiantuntijan tulee siirtyä esihenkilöksi

Tiimin business coaching

Tyypillisiä tiimin business coachingin sovelluskohteita ovat esimerkiksi johtoryhmät, projektitiimit, myynti-, tuotanto- ja tuotekehitystiimit. Tiimien tehokas ja tarkoituksenmukainen toiminta ja sen tukeminen on keskeistä organisaation kokonaisvaltaiselle suorituskyvylle.

Mihin tilanteisiin tiimin business coaching?

  • Tiimin vahvat ihmiset pyrkivät ohjaamaan tiimiä oman mielensä mukaan.

  • Tiimi suoriutuu huonosti tai on palanut loppuun

  • Organisaatio on muutoksessa tai keskellä tärkeää projektia

  • Kun poteroituminen, kiusaaminen tai muu haitallinen käyttäytyminen tuhoaa tiimin suorituskykyä

  • Uusi tiimi muotoutuu ja haluaa aloittaa yhteistyön ”oikealla jalalla”

  • Tiimin ollessa jumissa konfliktitilanteessa

  • Valmiiksi suorituskykyinen tiimi etsii seuraavaa tasoa tai läpimurtoa toiminnalleen

  • Tiimin päällikkö ja tiimi tarvitsevat tukea haasteellisissa tilanteissa

Tavoitteeni Tiimin business coachingissa on ohjata yksilöiden voimavarat tiimin kehittymisen tukemiseksi

Mitä asiakkaani kertovat

Tervetuloa takaisin

Kirjaudu tilillesi