q referenssit - Conmentor Business Coaching

Esa Siljander

”Työpaikat ovat vaihtuvat, mutta yhteistyö Jarin kanssa on vain jatkunut. Välillä vähemmän ja välillä enemmän. Jari suhtautuu coachaamiseen mahtavan intohimoisesti ja se on tarttuvaa. Positiivinen haastaminen ja tökkiminen ovat vauhdittaneet omaa oivaltamistani ja edistäneet kasvuani johtajana. Suosittelen häntä kaikille, jotka haluavat kasvaa johtajana ja sitä kautta vauhdittaa tavoitteiden saavuttamista. ”

Jussi Aine

”Henkilökohtaisena coachina Jari on toiminut yli 15 vuotta. Harjavalta Oy:n, Puustelli Groupin ja Kastelli Groupin johtamisen konsulttina hän ollut sparraamassa yhtiöiden strategioita, johtoryhmätyöskentelyä, myyntiä ja tuotantoa. Voin lämpimästi suositella häntä kaikille, jotka haluavat uusia näkökulmia johtamiseensa ja siten lisätä vauhtia tulosten aikaansaamisessa.”

Niina Pautola-Mol

Konsultti Jari Rinne toimi johtoryhmämme konsulttina keväällä 2022. Tavoitteena oli vahvistaa kokoonpanoltaan suhteellisen uuden johtoryhmän yhteishenkeä ja kehittää yhteisiä työskentelytapoja. Koulutuksen aikana keskustelimme avoimesti ja rakentavasti johtoryhmän työskentelystä, jäsenten odotuksista sekä johtoryhmän ja organisaation tulevaisuuden kehittämistarpeista. Koulutuksessa yhdisteltiin kiitettävästi eri työskentelymuotoja, suullisia ja kirjallisia haastatteluja, yksilö- ja ryhmätyöskentelyä. JR toimi hyvänä moderaattorina ja keskustelun katalysaattorina […]

Jari Valtanen

Yllätti positiivisesti, kuinka paljon sain itselleni Jarin coachauksesta. Olin aiemmin ollut hyvinkin skeptinen ja ennakkoluuloinen ulkopuolisen avun suhteen. Toimitusjohtajan työ on usein yksinäistä ja enemmän energian jakamista kuin saamista, varsinkin jos hallituksen puheenjohtajan tuki ontuu. Toisaalta hyvä hallituksen puheenjohtajan onnistuessakin toimitusjohtaja hyötyy ulkopuolisesta coachauksesta. Coachauksen arvoa on vaikea kuvitella, kuitenkin yksikin syntynyt idea tai oivallus […]

Petteri Viljanen

”Jari auttoi johtoryhmätyöskentelymme sujuvoittamisessa, johtoryhmän jäsentemme henkilökohtaisten vahvuuksien ja kehittämiskohtien tunnistamisessa. Saimme ohjausta myös strategiamme, prosessiemme ja rakenteidemme suunnittelussa ja käytäntöön viennissä.”

Teemu Moilanen

Jarin coachaus osui ajankohtaan, jossa syvensin osaamistani Coxan johtamisessa. Oma business caseni aihe oli ”Lääkäreiden osallistaminen Coxan strategian toteuttamiseksi lääkäreiden päivittäisessä työssä ja luoda vahva linkki hoitajien johtamiskulttuuriin – pitkän aikavälin tavoitteena yhdessä johdettu Coxa.” Tärkeimmät tavoitteeni olivat liiketoiminnan ja lääkäreiden työn yhdistäminen, kulttuurin muutoksen läpivienti, lääkäreiden työroolin ohjaus sekä yhteisen johtamis- ja yhteistyökulttuurin luominen […]

Jarmo Kuikka

”Lähtökohtana toimi henkilöstötutkimus, joka kertoi esimiestaitojen olevan vajavaisia. Kävin läpi eri toimittajia ja pohdin kuka voisi auttaa meitä. Monella toimittajalla oli valmis konsepti. Halusin kuitenkin, että valmennus tehdään meidän tilanteeseen. Jari oli joustavin laatimaan ja toteuttamaan esimiesvalmennuksen, johon kytkettiin mukaan myös henkilöstövalmennus. Valmennus toteutettiin 2017- 2018 ja työskentelymme jatkuu.”

Petteri Pulkkinen

”Jari coachasi myyntitiimiämme Smith&Nephewn Suomen liiketoiminnan kasvattamisessa. Myyntitiimimme ylitti tavoitteensa. Olen tuntenut Jarin yli 15 vuotta ja olen ollut tyytyväinen hänen työhönsä kuluneiden vuosien aikana.”

Aki Puska

Olen tuntenut Jarin pitkältä ajalta. Yhteistyömme on kohdistunut ajan varrella sekä yksikön tai ryhmän valmentamiseen, mutta myös omaan henkilökohtaiseen coachaamiseen. Jari on työskentelytavaltaan läsnäoleva ja tarttuu olennaisiin asioihin. Hyvä on ollut seurata Jarin omaa intohimoa kehittää myös itseään, ja löytää omaan palvelupakkiinsa erilaisia työkaluja erilaisiin ja eri kokoisiin haasteisiin.

Antti Unkuri

Jarin coachaukset olivat minulle tilaisuus käydä keskustellen käydä läpi minulle tärkeitä asioita ja tilanteita. Joistakin Toimitusjohtajan työhön liittyvistä asioista on luontevampaa keskustella luotettavan ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. Meillä oli coachauksia, joissa oli etukäteen päätetty aihe mutta käsittelimme myös asioita, jotka toin esille vasta tavatessamme. Uudet ideat tarkastella omaa itseäni ovat auttaneet minua johtamisessani ja päätöksenteossani.

Arto Tölli

Toteutuneen kasvun ja samalla uuden kasvuloikan äärellä totesimme, että Maustajan johtamisjärjestelmä on päivitettävä. Organisaation ja johtamisen tulee olla tavoiteltavan kasvun mahdollistajana. Etsin johtamisjärjestelmän kehittämistyöhön meille sopivaa kumppania ja löysin Jarin. Hänen vahvan kokemuksensa kautta saimme nopeasti päivitettyä johtamisjärjestelmän ja ensimmäiset askeleet sen toteuttamiselle. Yhteistyön aikana arvioimme toteutunutta ja tavoitteena olevaa kasvua. Suunnittelimme johtamisen organisointia ja […]

Mika Ojanne

Jarin kanssa laatimamme strategia on ollut menestys. Polku strategian käytäntöönviennissä on mennyt sen mukaan kuin suunnittelimme. Strategiatyö oli iso ja mielenkiintoinen projekti, josta jäi erittäin hyvä kokemus. Hän ymmärsi nopeasti meidän näkökulmastamme mitkä puutteet meillä oli ihan pohjalta alkaen. Jarin kanssa oli helppoa ja mukava sparrata johtamista, koska hän välittömästi oivalsi miten työskennellään meidän konseptin […]

Lasse Orre

Tullessani Bronto Skyliftin toimitusjohtajaksi sain Jarilta tilannekatsauksen yhtiön johtamisesta, koska hän oli aiemmin coachannut yhtiön johtoryhmän ja keskeiset päälliköt 360 profiilien palautteeseen perustuen. Jatkoin työskentelyä Jarin kanssa henkilökohtaisen coachauksen merkeissä. Coachina hän oli vaativa ja osasi haastaa minua johtamiseni kirkastamisessa. Kävimme läpi omaa johtamistani, johtoryhmääni ja erilaisia asioita yhtiön strategiaan ja rakenteisiin liittyen.

Joran Hasenson

”Jari Rinne sparrasi Kastellin laajennettua johtoryhmää strategiatyöprosessissa. Vaikka yrityksen johdolle oli alusta lähtien varsin selvää mihin suuntaan yritystä pitäisi viedä, oli strategian kirjaaminen ja avaaminen johdettavaan muotoon haastavaa. Hyvällä strategiatyöprosessilla vain kahdella päivän mittaisella sessiolla missiot, visiot, arvot, tehtäväkortit yms. saatiin helposti ymmärrettävään muotoon, jota on pystytty viestimään niin henkilöstölle, asiakkaille kuin yhteistyökumppaneillekin. Strategiakauden ensimmäisenä […]

Anu Saxen

Haltonissa on pitkään panostettu systemaattiseen johtamisen kehittämiseen. Oman johtajaurani alkuvaiheessa sain johdettavakseni brändin ja viestinnän tiimin, jossa oli minua ammatillisesti kokeneempia ammattilaisia erilaisine taustoineen. Jarin valmennuksessa ja coachauksessa pohdimme miten tiimin yhteinen suunta ja ääneen lausumattomat asiat saadaan näkyväksi tiimissäni. Onnistuakseni minun oli rakennettava luottamus minun ja tiimini välille. Jarin tukemana etenin askeleen kerrallaan. Keskittymällä […]

Tomi Hämäläinen

Puustellissa on yleinen tapa nousta myyjästä kauppiaaksi. Jarin coachauksessa syvällisin oivallukseni oli sisäistää oma roolini johtamisessa. Minun on oikeasti johdettava erilaisia ihmisiä, enkä voi vain keskittyä omaan myyntiini. Kauppiaana menestyminen on vastuunkantamista myös muiden onnistumisesta sekä olla tarvittaessa tukena koko organisaatiolle. Oman jaksamisen hallinnassa on vieläkin tekemistä, nyt tosin kyllä jo huolehdin paremmin omasta hyvinvoinnistani […]

Heikki Hyttinen

”Nykyisessä roolissani Prokosch Pumpen Und Armaturen GmbH toimitusjohtajana Jari on toiminut minun coachina. Pääosa työskentelystämme on kohdistunut yhtiön johtamiseen. Yhtenä osana Jarin coachannut minua myös konsultoivassa myynnissä. Olen tuntenut Jarin yli 10 vuotta ja suosittelen yhteistyötä hänen kanssaan.”

Markku Hiljanen

”Työskennellessäni Turvaykkösten toimitusjohtajana Jari sparrasi minua tietyissä strategisissa kysymyksissä. Näissä yhteisissä juttutuokioissa Jarin terävä strateginen näkemys sekä kyky avata uusia näkökulmia rakentavassa hengessä tulivat selvästi ilmi. Lisäksi hyödynsin hänen osaamistaan johtoryhmän valmentamisessa, jonka yhteydessä Jari tavoitteellisuus, tilannetaju ja käytännönläheisyys pääsivät hyvin oikeuksiinsa. Jari on monipuolinen ja vahva osaaja sekä konsultoinnissa että valmentamisessa.”

Heikki Hyttinen

”Jari oli erittäin suurena apuna oman persoonani ymmärtämisessä, johtaessani yrityksemme voimakasta kasvua sen kasvupolulla. Strategiatyömme tuloksena liikevaihtomme tuplaantui strategiajakson aikana.”

Mika Pentikäinen

Olemme Jarin kanssa tehneet menestyksellistä yhteistyötä vuodesta 2013 alkaen. Eri teemoja ovat mm. projektitoiminnan, myynnin ja tuotannon kehittäminen. Yhtiön uuden johtoryhmän käynnistymisen tukena hänen coachaus toimi odotettuakin paremmin. Uudet johtoryhmän jäsenet oivalsivat nopeasti oman roolinsa ja hitsauduimme hyvin yhteen. Osana johtoryhmän valmennusta työstimme myös strategiaamme liittyen skenaarioita tulevaisuuden toimitilarakentamisesta. Henkilökohtaisissa coachauksissa olemme käsitelleet minulle tärkeitä […]

Tero Nyman

Jari on innostavalla ja systemaattisella ohjauksella energisoinut ja tehostanut juuri haluamallamme tavalla hallitustyöskentelyämme. Kiitos!

Laura Leppänen

”Coachaaja Jari Rinne oli ihmisläheinen ja innostava. Luottamuksellisessa ja rakentavassa ilmapiirissä saimme kehitettyä johtoryhmätyöskentelyämme ison askeleen eteenpäin. Coachaus avasi meille uusia näkökulmia ja saimme ratkaisumalleja käyttöömme. Työstimme coachauksen antia eteenpäin aina käytännönläheisiksi toimiksi.”

Antti Norrlin

”Koiviston Auto -konserni on Suomen suurin linja-autoyritys. Aloitimme yhteistyömme vuonna 2004, jolloin valitsimme Jarin kouluttamaan esimiehiämme. Jari valmensi konsernin eri yhtiöiden esimiehiä johtamis- ja vuorovaikutustaidoissa. Koulutukseen osallistui 46 henkilöä. Jarin saama palaute oli kiitettävää ja yhteistyömme on jatkunut siitä lähtien.”

Outi Nevalainen

”Jari oli suunnittelemassa ja toteuttamassa Tornatorin kaikki toimintamaat kattavaa strategia- ja arvojohtamiskoulutusta vuosina 2017- 2018. Koulutukseen kuului 4 lähiopetusjaksoa sekä 360 arviointi ja henkilökohtainen palaute. Kaikki 360 profiilit avattiin kahden tunnin henkilökohtaisissa Skype -coachauksissa, joissa Jari auttoi koulutukseen osallistuvia ymmärtämään ja sisäistämään tärkeimmät kehityskohteensa, sekä luomaan oman henkilökohtaisen kehityssuunnitelman. Koulutus oli erittäin onnistunut ja osallistujien […]

Ari Rajamäki

Jari coachaus oli coachausta sanan varsinaisessa merkityksessä. Hän pisti minut ajattelemaan työtäni eri näkökulmista. Löysin uusia puolia itsestäni sekä kokeilin ja sovelsin erilaisia toimintamalleja. Vein coachauksessa löydettyjä asioita eteenpäin omassa työssäni.

Hannu Hallila

YLI 50 PÄÄLLIKÖN VALMENNUKSET: ”Jari on valmentanut haltonilaisia päälliköitä, asiantuntijoita ja työnjohtajia kahdeksan päivän mittaisissa esimiesvalmennuksissa. Siinä käsiteltiin esimiehen vastuualueen tavoitteita, niiden mukaista johtamista, vuorovaikutustaitoja ja tiimityöskentelyn onnistumista. Koulutukseen sisältyi yksilö- ja ryhmäcoachauksia. Jari valmensi yli 50 henkeä useiden vuosien aikana ja hänen saamansa palaute oli kiitettävällä tasolla.” HENKILÖKOHTAISET COACHAUKSET: ”Jari on coachannut tytäryhtiöidemme johtoa […]

Ulla Tiikkanen

Jari valmensi ja coachasi minua oman vastuualueeni tehtävien ja ihmisten johtamisessa. Yhtenä lähtökohtana toimi saamani 360 palaute, joka käsiteltiin yhdessä tiimini kanssa ja sen pohjalta rakensimme minulle soveltuvaa valmennusta. Pohdimme Jarin kanssa tiimin tavoitteita ja prosesseja, tehtäviä, vastuita, palaverikäytäntöjä ja miten tullaan toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Sain myös pätevää ohjausta erilaisten ihmisten motivoinnissa ja palautteenantamisessa.

Minna Lyyra

Markkinointitiimimme koko tuplaantui, kuten myös tulosodotukset, ja samaan aikaan oli haasteita pitää niin vanhat kuin uudet tekijät sitoutuneina. Uudenlaisten haasteiden edessä Jari on saanut minut katsomaan itseäni ja johtamistyyliäni uusin silmin. Nyt ymmärrän mm. tunnetason johtamisesta ja sen merkityksestä sitoutumiseen ja tuloksiin enemmän. Yhteisistä sessioistamme saan aina positiivista energiaa, isommin ajateltavaa sekä myös konkreettisia vinkkejä […]

Kirsi Ahonen

Tasowheelin kasvaessa ja toiminnan kehittyessä sain Jarin innostavaa coachausta oman roolini muutoksessa taloushallinnon kirjanpitäjästä kohti talousjohtajan roolia. Uuden roolini eri tehtävien haltuunottoon liittyi pientä lisäystä jämäkkyyteeni ja myös luopumisen tuskaa tietyistä rutiinitehtävistä, joita oli vuosien mittaan kertynyt. Tavoite roolini muutokselle on olla tukemassa toimitusjohtajan päätöksentekoa ja oman näkemykseni esille tuominen mitä kussakin tilanteessa kannattaa tehdä. […]

Jukka Komulainen

Mielenkiintoinen matka mielen maisemaan ja mielen louhintaan. Oma ajattelu ja katsantokanta kehittyi – osaan muuttuvissa tilanteissa suhtautua uudella tavalla. Tässä joutui itse tekemään työt ja coach oli vieressä piiska kädessä, mutta oma ajattelu avartui.

Timo Leskinen

”Puustelli Group Oy:n myynnin systematisointi sekä myyntija markkinointityön taloudellisuus ja tehokkuus ovat olleet yhteistyömme kohteena. Jarin sparraus myynnin kehittämisessä ja johtamisessa on ollut tuloksellista. Yhteistyö on ollut vaivatonta ja innostavaa.”

Tommi Sutinen

”Jari on ollut todellinen ammattilainen, joka on auttanut minua ideoillaan ja systemaattisuudellaan oman vastuualueeni myynnin johtamisessa. Hän on johtamisen asiantuntija, jonka kanssa on helppoa keskustella mitä erilaisimmista asioista”

Tapio Vyörykkä

”Jari oli moderaattorina ja sparraajanamme yrityksemme strategiatyössä mukana. Kokemustaan hyödyntäen hän laittoi meidän syväpohtimaan yrityksemme ja toimialamme syvintä olemusta ja tarkoitusta. Laajasta kuvasta mentiin ytimeen ja kiteytettiin asian ydin. Jatkuvasti itseämme haastaen.”

Markus Lind

”Jari on ollut mukana coachaamassa Buddy Health Caren myyntiä. Uusien näköalojen, arvon luomisen avaaminen ja monen eri näkökulman huomiointi on ollut kiireiselle ja nopealle päättäjälle pysäyttävä kokemus. Olen ollut todella tyytyväinen hänen valmennukseensa, myös aiemmissa työtehtävissäni.

Jarkko Toivonen

Olen kovin tyytyväinen Jarin coachaukseen, joka avarsi paljon ajatteluani, antoi eväitä yhteistyöhön ja toimintatapojen muutokseen. Arjen itsetuntemuksen kasvun lisäksi sain käytännöllisiä malleja haasteellisten konfliktien ratkomiseen, ja hän avusti minua käyttämään johtamisen työvälineitä. Olen hyödyntänyt niitä päivittäisessä yhteistyössä ja päätöksenteossa. Jari auttoi minua nostamaan pintaan asioita, joita käsittelemällä pääsin muuttamaan oman mielen ajatuksia.

Juha Häkkinen

”Jari haastoi minua katsomaan laajempaa näkökulmaa OEM -asiakkaiden toimitusvarmuuden nostamiseksi. Otimme huomioon, miten koko organisaatio saadaan mukaan toimitusvarmuuden nostamiseen. Valmennuksessa huomioitiin muun muassa asiakkaan ostovalmiuden lisäksi myös omien myyjiemme tekniset valmiudet, koska he eivät ole säätölaitespesialisteja. Tänä päivänä suurimman OEM-asiakkaamme toimitusvarmuus on 95% ja olemme asiakkaan ensimmäinen valinta toimittajien joukossa. Olen erittäin tyytyväinen Jarin coachaukseen.”

Jari Paakkunainen

Kaikki mitä Jarin kanssa sovittiin toimi hienosti. Jokainen johtoryhmämme jäsen valmistautui vastaamalla esitehtäviin, jotka pohjustivat hyvin työskentelyämme. Selkeä suunnittelu varmisti, että keskustelimme meille tärkeistä asioista. Itse keskustelut olivat vapaamuotoisia ja antoisia. Työskentelymme lopuksi meillä oli selkeät toimenpiteet, joiden jalkauttamista olemme jatkaneet omin voimin. Tällaisesta coachauksesta on helppo antaa positiivista palautetta.

Aaro Nieminen

Coachina Jari osasi nostaa esille oikeita asioita ja ohjata minua oikeaan suuntaan. Pohdiskelevan luonteeni ansioista kuvittelin tuntevani itseni omine heikkouksineni ja vahvuuksineni. Big Five profiilin avulla Jari nosti minussa esiin paljon johtoryhmätyöskentelyssä tarvittavia asioita. Miten minun kannattaa toimia ja myös työkaluja itseni kehittämiseen jatkossa. Tykkäsin hänen tyylistä kysyä ja hän antoi aikaa pohtia. Johtoryhmässä jää […]

Marja Heikkinen

”Jari oli suurena tukena johtamistyössäni ja johtamisuralleni, kun aloitin tehtäväni liiketoimintajohtajana Labqualityssä”

Katja Sulkko

Jarin kanssa oli erittäin mielenkiintoista pysähtyä hetkeksi miettimään omia ajatuksia/tuntemuksia. Monelle ei tällaista mahdollisuutta suoda ja niin kuin totesinkin keskustelujen alussa, että ”tulen ottamaan kaiken hyödyn tästä irti”. Keskustelumme oli sillä tasolla, että niistä saatu hyöty kulkee mukanani taustalla koko ajan eli varsinainen ”työ” alkoi, kun palaverimme loppuivat. Keskusteluissa oli ihanaa se, että sain olla […]

Niina Ahlfors

Ulkopuolisena keskusteluttajana Jari sai meidän johtoryhmämme pysähtymään meille tärkeiden asioiden äärelle. Coachina hän loi hyvän, avoimen ja luottamuksellisen tunnelman, jossa meidän oli helppoa käydä luottamuksellisia keskusteluja. Koin tärkeäksi johtoryhmämme ryhmäyttämisen ja tilan, jossa saimme kiireettömästi keskustella arvoista, strategioista, toiminnasta.

Tervetuloa takaisin

Kirjaudu tilillesi